www.nbvv.nl                                                De website van de bond met vele links naar diverse vogelsites

www.speciaalclubkleurkanarie.nl           De website van speciaalclub kleurkanaries Noord Nederland

www.marktplaats.nl                                   De bekende website met ook heel veel vogels en vogelbenodigdheden

www.vogelarena.com                                Leuke site met veel volieres van liefhebbers

www.districtsshow-drenthe.nl                 De site van de stichting districtstentoonstelling Drenthe

www.woutvangils.be                                  De kanariesite