Bestelformulier ringen 2020 nu ook te vinden op de website!!

Volgende activiteit:


Woensdag 8 mei lezing Jan-Willem Klein Tiessink 20:00 uur

Hij is bereid gevonden een presentatie te geven.
Hij zal enkele filmpjes vertonen van zijn kweek met bijzondere soorten. Tevens nog een uitleg over de producten die hij verkoopt.
Jan Willem is geen onbekende in de vogel wereld en heeft al met vele soorten moeilijk te kweken/houden vogels kweekresultaten behaald. Het beloofd dus interessant te worden. (iedereen is welkom, dus ook diegene die geen lid is van de Vogelvrienden Crescendo) gratis!

Jaarprogramma 2019 is geplaatst

Bestelformulier ringen 2019 onder kopje info/ringen!!

Let op wijziging bij bestellen via mail!

QUIZ