regelementen vogelmarkt

Sinds 2014 houdt onze vereniging weer een aantal gezellige vogelmarkten per seizoen.

Wij houden onze vogelmarkten in dorpshuis De Foxel aan De Foxel 14 te Emmercompascuum.

De markten vinden plaats van 13:00 tot 15:00 uur.

Voor de markten hebben we een aantal regels opgesteld:

verkort regelement:

-          De vogel alleen aanbieden in een tt kooi of een kooi van gelijke grote.

-          De kooi moet minimaal de beschikking hebben over 2 zitstokken.

-          Maximaal 2 vogels per kooi aanbieden.

-          De kooi moet schoon en netjes zijn ( bij twijfel oordeelt het bestuur).

-          De kooi mag niet beschadigd zijn.

-          De kooi moet voorzien zijn van voldoende vers water en voedsel.

-          Het voedsel moet voldoen aan de behoefte van de vogel.

-          De vogel aanbieden in een kooi waarin men hem ook tijdens een show aanbied (conform            de richtlijnen van NBVV). Vanaf 1 januari 2016 is dit verplicht tijdens onze beurs.

uitgebreid regelement:

De Vogelvrienden Crescendo

Emmercompascuum

versie 2015/2016

Het bestuur van de Vogelvrienden Crescendo is als organisator verantwoordelijk voor het welzijn van de vogels die op de beurs worden aangeboden. Daarom heeft zij besloten om alleen toegang te geven aan personen die voldoen aan de eisen genoemd in de wet dieren. Ook heeft zij nog enkele eigen regels toegevoegd om het welzijn van de aangeboden vogels te vergroten.

Hieronder staan de eisen waaraan voldaan moet worden om toegang te krijgen tot de vogelbeurs.

Deelnemers:

 • Verkoop van vogels mag alleen geschieden door gespecialiseerde hobbykwekers.

Huisvesting:

Uitgangspunt is dat een vogel wordt gehouden in een daarvoor geschikte ruimte. Hierbij spreken we over de huisvesting tijdens de eendaagse beurs en niet over het houden of fokken met vogels.

Tijdens onze beurs is een ruimte geschikt om een vogel in te houden, indien tenminste:

 • De vogel over voldoende bewegingsruimte beschikt;
 • De ruimte en de daarin gebruikte materialen zijn aangepast aan de fysiologische en ethologische behoeften van de vogel;
 • De vogel zo nodig bescherming wordt geboden tegen slechte weersomstandigheden en gezondheidsrisico’s;
 • De ruimte voldoende hygiënisch is en geen materialen of bodembedekking bevat die niet eenvoudig vervangen of gereinigd en gedesinfecteerd kunnen worden;
 • De vogel toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid vers water, afhankelijk van de behoefte van de vogel;
 • De ruimte op zodanige wijze ontworpen en gebouwd is en onderhouden wordt, dat daardoor bij de vogel geen letsel of pijn kan worden veroorzaakt;
 • In de ruimte geen materialen of bodembedekking wordt gebruikt die ongeschikt of schadelijk zijn voor de vogel;
 • De vogel niet ten gevolge van de wijze waarop het gehuisvest is onnodige angst en stress ervaart;
 • Het aantal en de samenstelling van de vogels per verblijf zodanig is dat dit niet het welzijn of de gezondheid van de vogel nadelig beïnvloed;
 • De vogel toegang heeft tot een toereikende hoeveelheid voedsel, afhankelijk van de behoefte van de vogel.

Kort samengevat hanteert het bestuur de bovenstaande regels tijdens de beurs op de volgende manier:

 • De vogel alleen aanbieden in een tt kooi of een kooi van gelijke grote;
 • De kooi moet minimaal de beschikking hebben over 2 zitstokken;
 • Maximaal 2 vogels per kooi aanbieden;
 • De kooi moet schoon en netjes zijn ( bij twijfel oordeelt het bestuur);
 • De kooi mag niet beschadigd zijn;
 • De kooi moet voorzien zijn van voldoende vers water en voedsel;
 • Het voedsel moet voldoen aan de behoefte van de vogel;
 • De vogel aanbieden in een kooi waarin men hem ook tijdens een show aanbied (conform de richtlijnen van NBVV). Vanaf 1 januari 2016 is dit verplicht tijdens onze beurs.

Gezondheidscontrole:

Het bestuur draagt zorg voor een gezondheidscontrole van de vogel bij binnenkomst. Dieren die gestrest zijn of er van worden verdacht ziek te zijn, worden van de beurs geweerd, of tijdens controle gedurende de beurs verwijdert.

Jeugdigen:

Er mogen geen vogels worden verkocht aan een persoon jonger dan 16 jaar.

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur van de vogelvrienden Crescendo.

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur van de vogelvrienden Crescendo.

VOOR VRAGEN NEEM CONTACT OP MET DE MARKTMEESTER!

JEROEN DE ROO   jeroen_de_roo@hotmail.com