Veel plezier met doornemen van het jaarprogramma, heeft u vragen neem gerust contact met ons op!

Misschien mogen wij u verwelkomen bij 1 van onze activiteiten!


jaarprogramma 2023

 

 

Beste leden,

Het heeft enige tijd geduurd dat u weer een nieuwsbrief van de vereniging ontvangt. Maar hier is die dan met info over de toekomstige activiteiten en andere wetenswaardigheden. Wanneer ik deze nieuwsbrief maak is net het 99e lid ingeschreven en nummer 100 komt waarschijnlijk spoedig ook.

Gelukkig hebben we afgelopen jaar weer een vogelshow kunnen organiseren. Deze show met ruim 500 vogels van goede tot zeer goede kwaliteit is goed bezocht. Ook het ophalen van de vogels op zondagmorgen i.p.v.  ‘s avonds  is door de meesten als positief ervaren.

Bondsshow Vogel 2023 en COM show in Napoli:                                                                                                                                                Op de bondsshow in Zwolle werd door 8 leden deelgenomen en samen behaalden zij 10 x Goud, 8x Zilver en 7x Brons, de uitslag vindt u op onze website.

Op de COM wereldshow die dit jaar in Napoli plaatst vond, heeft ons lid Koos Seip 4 wereldtitels in de wacht gesleept. In alle groepen waar hij met zijn Zwitserse Frise kanaries deelnam werden zijn vogels als mooiste beoordeeld.

 

Alle prijswinnaars willen we feliciteren met de behaalde resultaten.

 

Koffie Ochtend 12 maart 2023:                                                                                                                              Op zondagmorgen van 10 tot ca 12 uur organiseren wij weer een gezellige  koffieochtend in dorpshuis de Foxel. Deze morgen zullen de oorkondes die gewonnen zijn tijdens onze afdelingsshow worden uitgereikt. Tevens zal onze voorzitter weer zijn geprezen vogelquiz presenteren. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. Ook niet inzenders van onze afdelingsshow zijn welkom.

 

Jaarprogramma 2023:        -12 maart de koffieochtend van 10 tot ca 12uur

                                               -19 april de jaarvergadering met aansluitend een presentatie van onze voorzitter Jeroen over de regels                                                     met betrekking tot de verkoop van vogels. 

                                                            -10 mei lezing door Theo de la Ruelle over vogels, het ontstaan, evolutie, wetenswaardigheden en nog                                                      veel meer wat vogels betreft. Op internet kunt u lovende recensies vinden over deze spreker

                                                 1 oktober van ca 10-12 uur een vogelbespreking, met elkaar gaan we meegebrachte vogels bespreken.                                                         Met elkaar zullen we zo onze kennis en inzichten kunnen delen.                                                                                                                   18 oktober verenigingsavond te voorbereiding op onze vogelshow in november. Aansluitend een                                                                     presentatie van Alex over de voorbereiding   van onze vogels voor de show.   -22 november tot 26                                                              november onze afdelingsvogelshow.

-                                                    Wanneer er tijdens de jaarvergadering nog de wens wordt geuit voor nog meer activiteiten kunnen                                                          we dat nog inplannen.

                                           Ringen 2023:                                                                                                                                                                                                                                                                        Zoals u misschien weet kunt u tegenwoordig zelf online uw ringen bestellen. Dit kunt u doen op de                                                            site van de NBvV.  https://ringennbvv.nl/         Hier kunt u met een zelf aangemaakt account en                                                                  wachtwoord uw ringen bestellen. Om een account aan te maken heeft u ook de                                                                                            afdelingscode nodig, dit is E10.          De ringen worden vervolgens binnen 6 weken via de post bij u                                                          thuis afgeleverd. Lukt het u zelf niet .   kunt    u de hulp van de ringencommissaris raadplegen                    

                                          

                                                     Contributie 2023:                                                                                                                                                                                                   Wanneer u de vereniging niet gemachtigd heeft om de contributie te innen wordt u verzocht deze zelf                                                      over  te maken op volgende bankrekeningnummer:

 •                                                           NL91 RABO 0317163973 t.n.v. De Vogelvrienden Crescendo

 • Tarieven voor de contributie zijn: senioren 34,00 euro, jeugdlid 17 euro en gastleden 12,50 euro. Graag betalen voor 1 april.

 •  

                                                                                                Mailadres:                                                                                                                  Wanneer u deze nieuwsbrief in de brievenbus heeft gekregen hebben wij geen mailadres van u.   Hebt u wel een mailadres zou u deze dan beschikbaar willen stellen aan de vereniging. Dat is voor de vereniging eenvoudiger om informatie te delen. Stuur uw mailadres naar a.bos1972@kpnmail.nl. Bij voorbaat onze dank.

  Namens het bestuur:

  Alex Bos

  Secretaris  

                                                                                                                         Vogelmarkten:                                                                                                     Als bestuur hebben we besloten voorlopig geen vogelmarkten meer te organiseren. Dit heeft meerdere redenen, aanvoer van       vogels valt tegen en er zijn regels van de overheid waar wij momenteel niet aan kunnen voldoen.

                                                                                


 

22 november tot 26 november:

Onze eigen vogelshow in week 47.ons lid Koos Seip 4 wereldtitels in de wacht gesleept