Ap de Vries

Kleur in de volière

Al enige tijd ben ik lid van de vogelvereniging en in de korte periode dat ik lid ben is er al heel wat bijgeleerd. Tijdens bijeenkomsten wordt door diverse leden dan ook geprobeerd om het nieuwe lid zo goed mogelijk te begeleiden. Ook het bestuur organiseert diverse avonden om de kennis van onze gevleugelde vrienden te vergroten. Enkele maanden terug kocht ik een stel neophema’s en vol trots werden deze vogels in de nieuwe volière geplaatst. Na enkele weken kreeg ik de twijfel of het stel wat gekocht was wel de goede kleur had. Na wat speurwerk op internet en diverse boeken werd de twijfel alleen maar groter. Terug bij de verkoper en uitgelegd dat waarschijnlijk het stel niet de juiste kleur bezat. De vogel werd dan ook zonder probleem geruild en de vogel weer in de volière geplaatst. 

Nu heb ik al enige maanden een oogziekte en is mijn zicht behoorlijk beperkt en moet soms lang naar een object kijken om goed te zien wat het is. Waarschijnlijk heb ik bij de ruil van de vogels niet goed naar de kleur gekeken want, na enkele weken kwam ik tot de ontdekking dat de vogel een kruising was. Een van onze leden,  die ook in bezit is van een dieren zaak, had voor mij een prachtige poster tot beschikking van neophema mutaties. Na deze te hebben bestudeerd was het duidelijk dat de kleur niet goed was. Ook werd de hulp ingeroepen van een ander lid en deze bevestigde dat het voortplanten van dit mooie stel een probleem zal opleveren. Natuurlijk had ik beter moeten opletten bij de aankoop van de vogels maar ook was ik teleurgesteld in de verkoper. Na een afspraak gemaakt te hebben met de verkoper is het probleem opgelost door de vogels terug te doen. 

Bij veel mensen thuis staat een kooitje met een vogel er in en zijn er zeer gelukkig mee. Ook vindt je heel veel volières waar verschillende soorten vogels in gehouden wordt. Het kweken in een dergelijk volière is alleen bedoeld om zo veel mogelijk vogels te verkopen. Hierdoor krijg je vele kruisingen op de markt waar de echte vogel liefhebber niet op zit te wachten. De echte vogel liefhebber zal altijd proberen het beste resultaat te behalen uit zijn kweek en hij of zij is geregeld te zien op diverse tentoonstellingen om zo hoog mogelijk te scooren. Deze zijn dan ook na te zien in een clubblad die dan ook geregeld verschijnt bij de vereniging. Ook vindt je in dit blad informatie waar en wanneer de vereniging iets organiseert. Om een dergelijk blad in stand te houden wordt meestal van de leden gevraagd om een kleine bijdrage te leveren. De vliegende reporter is hier een mooi voorbeeld van en ook andere leden sturen geregeld informatie. Om zo’n blad aantrekkelijk te houden, niet alleen advertenties, is het wel belangrijk dat er informatie ingestuurd wordt. Met de vraag heb je iets voor het clubblad schroom niet en klim in de pen. Mocht je de pen niet kunnen vinden kun je altijd een lid van de vereniging aanspreken die wel een pen en papier heeft en dit voor je regelt. 

Ap de Vries

Matti

Een nieuw lid stelt zich voor

Ik Matti Vogels wil mij even voorstellen, ben in 1990 met wat kanaries en tropen begonnen in een gezelschapsvlucht, niet veel later was er contact met een vogelvereniging en daar lid geworden en dan komt ook het kweken van vogels aan de orde het ging aardig kreeg er steeds meer zin in.

Dit was in het Brabantse plaatsje Zeeland, we zijn daarna verhuist in 1999 naar het Drentse Exloo, i.v.m paarden, daar werd ook direct

weer een vogelverblijf opgezet, dit maal een beetje grotere kweekruimte, 3 m x 5 m met wat vluchten 4 stuks,ook had ik mij aangemeld bij de vogelvereniging Odoorn en omstreken, maar door interne verandering moest ik weer verhuizen met mijn vogels, dus maar weer een nieuw verblijf gemaakt in een oude garage dit maal was de ruimte 3,5 m x 6.5 m daar ook nieuwe kunststof broedkooien aangeschaft 22 stuks daar gekweekt met kanaries en diamantvinken .

Ik heb in de afgelopen jaren geprobeerd wat kennis op te doen bij Odoorn en omstreken dit is gedeeltelijk gelukt, het heeft mij de laatste jaren niet mee gezeten.

Ik heb het zo nu en dan behoorlijk in mijn rug en ben dan aangewezen op rust te nemen en dan gaat het niet zo als je wilt slechte vogels vele dood gegaan maar toch doorgaan met mijn hobby ik heb ook nog een tijd in het bestuur gezeten, een jaar.

Maar door nieuwe inzichten met onze paarden en toestanden en wetten in Nederland zijn we gaan verhuizen naar het Duitse plaatsje Neurhede net over de grens met Bourtange. Dit heeft plaats gevonden in 2008, maar toch ook weer lid gebleven in Odoorn.

Ook heb ik in Neurhede een mooie locatie waar veel ruimte is, hier werd snel een noodruimte gemaakt voor de vogels, want eerst moet er voor de paarden worden gewerkt afrastering en stallen ombouwen voor paarden dit hebben we de het laatste jaar grotendeels klaar gekregen, en tussen door is er voor de vogels weer een nieuw verblijf gemaakt, dit keer is ruimte helemaal geen probleem dus kweek ruimte

is 3,5 m x 7 m 22 stuks broedkooien en onder de broedkooien nog 5 kleinere vluchten, voor een twee maanden geleden heb ik daar nog een beton vloer ingemaakt met daarin nog een 3 tal grotere vluchten, nu wil ik eigenlijk nog  4 of 5 vluchten maken achter de kweekruimte om daar de jongen vogels in te plaatsen dan hebben ze meer vlieg ruimte.

Het heeft me ook deze jaren niet meegezeten, rugklachten, maar toch doorzetten met kweken van vogels ook dat is niet zonder slag of stoot gegaan.

Dit kwam dan weer door slechte verlichting te hoge vochtigheid en niet genoeg informatie ten aanzien van kweken.

De laatste paar jaar heb ik vele malen nagedacht over het overgaan naar een andere vereniging, en nu sinds het laatste jaar heb ik eigenlijk besloten om over te stappen naar de Vogelvrienden Crescendo.

Ik heb nog wat nieuwe kanaries aangeschaft van goede kwaliteit komende uit Emmercompascuum.

Ik heb de laatste 6 weken veel contact gehad met Dhr.Alex Bos en deze heeft mij gezien de informatie die ik van Alex heb gekregen om vogels te kweken zo beïnvloed dat ik ben overgestapt en dit al na alle tevredenheid, zodoende doe ik dus al mee op de onderlinge TT dit jaar.

Volgend jaar hoop ik met meer vogels mee te kunnen doen.

Ik kweek met diversen kanariesoorten en diamantvinken wildkleur.

Ik hoop dat ik hiermee een bijdrage lever aan alle leden die mij eigenlijk niet kennen, en ik graag open sta voor ieder van de vereniging om bij mij een bezoek te brengen indien belangstelling


Met vriendelijke groet,

Matti Vogels


Vervolg van Matti met ervaringen opgedaan tijdens de show

Ten eerste was mijn eerste show heel goed gevallen, ik heb als nieuw lid mijn aan aanwezigheid goed ervaren het was zeer leuk voor die tijd dat ik er ben geweest. 

Ik heb de show met een goed gevoel mogen meemaken, ik wil eigenlijk alle leden die mij hebben gezien ofwel gesproken hebben een woord van dank geven en hoop dat in een volgend treffen ook zeker weer mee te maken echt een super gevoel.

Ook wil ik de voorzitter zeker niet vergeten een woord van dank voor de manier van optreden, een zeer goede voorzitter waar we trots op mogen wezen.

Er heerste een gemoedelijke sfeer tijdens de TT voor die tijd dat ik er was echt super.

Met vriendelijke groet, Matti

Ons 1e jaar bij de Vogelvrienden Crescendo

 Na mij vorig jaar te hebben voorgesteld in het clubblad neem ik aan dat menigeen mij nu kent. Na een jaar van broeden met diverse vogels die zijn aangekocht bij Alex en Freddy Bos , en ook nog wat her en der is de kweek stukken beter gegaan als in 2011.

Dit alles wel wat onder begeleiding maar je moet het zelf toch maar doen.
Een 70 stuks jonge kleurkanaries zijn groot geworden, en een 30 stuks jonge Lizards en Vectis zijn gekweekt door Andrea mijn echtgenote.

In Maart van dit jaar besloot mijn echtgenote ook met kanaries ( Lizards en Vectis )te beginnen dus was de kweekruimte te klein en hebben we na veel overleg inMei besloten om de kweek ruimte te vergroten van een ruimte van 3,5 m x 6,0 naar een ruimte van 15 m x 3,5 m met ongeveer 80 kweekkooien en 12 vluchten voor de jonge
vogels, het heeft vele uren gekost om het klaar te krijgen maar in September was het zover.
We zijn met de verbouwing van de oude kweek ruimte samen begonnen met de sloop ervan,het slopen is altijd een smerige boel maar als je dan weer bezig bent met de opbouw ervan,dan zie je weer wat het kan worden.
Zo hebben we weken achterelkaar gewerkt om alles op te bouwen ik vooral met het timmerwerk, en Andrea heeft in die tussentijd alle kweek kooien (80 stuks ) schoongemaakt met HP7 en stukje bij beetje is het geheel opgebouwd tot op dit moment, er moeten nog wat kleinere vluchtjes onder de broed kooien worden gemaakt.
Maar dat heeft nog even zijn tijd .
Verder gaan we elke dag samen de vogels voeren en ieder heeft zijn taak, ook het schoon maken van de vluchten doen we altijd gezamenlijk dan gaat dat lekker snel.
Ook met de kweek hebben we steeds alles samen gecontroleerd.

Ook heb ik laatst aan de jong vogeldag in Oosterwolde, mee gedaan het was een leuke ervaring voor de eendagskeuring. Er waren 25 collega kwekers met een mengeling van diverse kanarie kleurslagen.
Ook hadden we een lezing van Rob Kristel ( keurmeester ) dit ging natuurlijk over kanaries en was zeer leerzaam.
Al met al was het niet slecht van de 6 kanaries die je mocht inzenden waren er drie van 88 punten, één van 89 en twee met 90 punten.
Het nog wat vroeg om de vogels te keuren ze waren net of nog net niet door de rui heen.
Ook zijn we naar Zwolle geweest met 6 stuks kleurkanaries , en Andrea met 4 Lizards en 2 Vectis, de uitslagen staan in dit boekje ook Bargercompascuumstaat op het programma .

 Het is een jaar geweest van veel leren en goed oppassen wat je te doen staat en zo gaan we er weer voor, voor kweekjaar 2013.

 Andrea en Matti Vogels

Ina Bults

Mijn eerste keer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Door Asse, een vogelvriend in hart en nieren, kwam ik in contact met de vogel!
Ik zag op een gegeven moment op een show "de border"!!!!!! Ik was meteen verkocht.
Waarom???? Iemand die mij kent ,  ziet meteen dat ik MOET houden van postuur!!!!
Ik zie in de border de"huis tuin en keukenkanarie" van vroeger. In de meeste huiskamers zag je een kooi met zo"n leuke bolle kanarie.
Hoorde wel op deze show dat het geen makkelijk te kweken kanarie is en dat ze in de aanschaf nog al prijzig zijn.
Ik heb me eerst in de bordermaterie verdiept op internet en kanariesites.
Kwam in aanraking met een kweker. Betaalde en haalde volgens mij een aantal aardige koppels borders bij hem.
Wel vond ik dat de diertjes erg klein behuisd waren. Maar de kweker was keurmeester en dan heb je er toch vertrouwen in. NIETWAAR?????
Ik had ze nog maar net in de eigen stal of ze begonnen al de eerste verschijnselen van "niet fit" te vertonen. Nou je raad het al! De aangekochte borders lieten het leven.
Tijdens het bellen met de verkoper kreeg ik al snel in de gaten dat de borders bij hem "KERNGEZOND" de deur uit waren gegegaan.
Als beginnend kweker heb je toch geen idee wat fit en fief is, je vertrouwt  toch zo"n man. Een keurmeester nota bene! Was er enorm sneu van.
Maar heb toch maar weer opnieuw de schouders er onder gezet.
Dankzij Asse"s know how en allertheid heb ik weer leuke borders gekocht van ter Haar. Hij is ook keurmeester. De man kwam bij mij direct al heel anders over dan de vorige vogelverkoper. Had de zaakjes ook netjes voor elkaar. Ter Haar nam voor mij 2 stellen borders mee naar Barger Oosterveld, waar hij keurde.
Deze 2 stellen hebben mij het afgelopen kweekseizoen 5 jonkies opgeleverd. Niet gek vond ik zelf. Omdat ik zelf nogal een druk bestaan heb, gebied mij de eerlijkheid om te zeggen dat Asse de verzorging voor zijn rekening neemt. Samen overleggen we wel welke borders we aan elkaar paren. Gesprekken die we in alle gezelligheid voeren in de avond onder het genot van een drankje en vooral een hapje. Over postuur gesproken.
 
Mijn eerste tentoonstelling was in Emmer Compascuum in november. Ik was best nerveus!!!! Wat voor bordervlees had ik in de kuip?????
Voor de eerste keer hoor je mij niet klagen. Maar ik ken nu de tekortkomingen. Ik ben nu natuurlijk naarstig op zoek naar borders die passen in mijn lijn zodat de gebreken aan de huidige club verdwijnen. Ik vind dit een aardige bezigheid. Ik hoop dat ik het volgende seizoen nog beter mee kan draaien met de hopelijk nieuw geboren aanwas.
 
Is
het bondskruis het aankomend jaar voor mij ?????????????????????
 
Asse en ik wensen alle leden van Cresendo en hun familie hele fijnen feestdagen en een voorspoedig 2012.
En natuurlijk in alle opzichten een heel goed kweekseizoen!!!!!!!!!
 
Ina Bults
   

Hallo Vogelvrienden, 


Bij deze nog even een verslagje van het "wel en wee" uit het vogelhok in Klazienaveen.
Het kweekseizoen is weer achter de rug. De kleurkanaries hebben goed hun best gedaan, bij de borders gaat het altijd wat moeilijker.
De melanine pop heeft trouwens goed haar best gedaan, ik kreeg 9 jonkies!!!! Ze heeft goed voor haar "kroost" gezorgd. De "jonkies" mogen nu naar de show.
In eerdere verslagen heb ik ook al opgemerkt dat mijn grote steun en toeverlaat, Asse, de regie nog steeds in handen heeft en mij de adviezen geeft.  Zijn kennis ben ik dan ook nog bitter hard nodig. Asse is en blijft een vogelkweker in hart en nieren. Racet op zijn "stalen ros" de hele zuidoosthoek af op zoek naar het beste voedsel en de beste preparaten voor onze gevleugelde vrienden.
Ik, daarentegen, struin graag op de sites naar de mooiste sites op postuurkanarie gebied. Kijk ook regelmatig over de landsgrenzen. Engelse sites springen er wat dat betreft wel bovenuit. Nederlandse kwekers kopen hun borders dan ook graag bij de Engelse kwekers. De prijzen zijn schrikbarend hoog. Dit betekent dat de jonge vogels ook weer extreem duur zijn.
Ik ben nu zelf voor het tweede jaar bezig. Probeer ondanks misschien wat minder materiaal toch vooruitgang te boeken.
Vorig jaar was er eigenlijk nog totaal geen vorm. Geen schouders, geen goede rug en de nekinsnoering kon vele malen beter.
Heb van Jan van Tuyl uit Brabant twee mannen gekocht. Deze hebben hun best gedaan, samen met 2 poppen die ik zelf nog had, ze hebben samen gezorgd voor 9 jongen.
Op een gegeven moment zag ik de vooruitgang. Ze kregen "ruggen" en nekinsnoering.
De vorm werd ook boller. Maar ja ik kan natuurlijk van alles vinden, vindt de keurmeester dat ook?

Waar ik persoonlijk ook nogal bezorgd om ben geweest is het niet kunnen bemachtigen van de entstof tegen de pokken. Heb je 9 "aardige bordertjes" zitten en worden ze misschien de dupe van meneer Bleeker en consorten. Het draait toch allemaal anno 2012 om de poen. BAH,BAH,BAH!!!!
Gelukkig hebben we het nog net kunnen redden met de entstof van vorig jaar. (Hadden nog 1 flaconnetje) Je moet er toch niet aan denken dat de hele boel om zeep gaat door de muggen.
Ik denk dan ook persoonlijk dat het meenemen van 2 van die jongens op de Ark geen bewuste keus van Noach is geweest. Ze zullen door het openstaande raam wel sneaky naar binnen gevlogen zijn.
ELLENDELINGEN!!!
Heb persoonlijk nog nooit het nut van dit insect begrepen.Toch hebben de vogels het gelukkig overleefd.
En nu? De shows. Waar gaan we naar toe? We zijn zuinig op de vogels en willen ze niet graag uitputten omdat ze zich overal moeten laten zien. Onze eerste keus viel, buiten onze eigen tentoonstelling om, op Zwolle. OVO organiseert daar ieder jaar een kanarieshow.
Asse stuurt 6 kleurkanaries in en ik 5 melanine borders. Asse is in de weken ervoor druk doende en in de weer met tentoonstellingskooien en het brengen van de vogels op "tentoonstellingsniveau".
De borders moeten wennen aan de dewarkooi. Ik ben in het algemeen een dierenvriend pur sang. Als ik eerlijk ben gun ik de diertjes GEEN dewar kooi. Ze kunnen hun "vogelbips" er niet in keren.
Als deze 9 ukkepukken hun dienst hebben bewezen op de shows en gezorgd hebben voor nageslacht mogen ze voor mij onmiddellijk de volière in.
Weten jullie wat voor mij persoonlijk een schrikbeeld is? Stel er bestaat reïncarnatie. Je komt terug in een volgend leven.
Je komt uit een ei als Frise of Japanse Hoso. Je woont bij een kweker op de vliering in een dewarkooi. Je enige natuurlijke licht is het Velux dakraam en dat kan jaren duren. Als Frise zou ik persoonlijk hunkeren naar de opkoper. Je leven kan alleen maar beter worden.
Ik ben dol op postuurkanaries. Maar de frise???? Je mag anno 2012 het woord gehandicapt niet meer gebruiken hoorde ik onlangs op de TV. De Frise zou ik de vogel met een beperking willen noemen. Sorry kwekers!!! Smaken verschillen.

Maar dan is het eindelijk zover. Gerrit en Asse brengen de vogels naar Zwolle. Donderdag keuring, vrijdag opening. OEPS! Ik ben nerveus.
Vrijdagavond komen Freddy, Gerrit en Matty en wij gaan ook mee naar Zwolle. We weten nog niets. Asse is deze dag gebeld dat hij op de prijsuitreiking aanwezig moet zijn. Hij valt in ieder geval in de prijzen. Mij overvalt tijdens deze tocht een "gezonde spanning". Wat hebben de borders gedaan?
Ben ik inderdaad op de goede weg? Bij aankomst krijgen we de keurbriefjes. Mijn stam melanines hebben 88/89/90 en 91 punten gescoord. Mijn ingestuurde enkeling 89 punten. Ik had deze vogel persoonlijk een puntje meer gegund. Ben zeer tevreden met het commentaar op de briefjes.  Beste man heeft gelijk. Ik weet waar ik aan moet werken. De meegereisde mannen hebben ook allemaal goed gepresteerd. Asse gaat naar huis met 2 x goud! Een enorme bokaal, oorkonde en een vleespakket! Asse werd algemeen kampioen stellen. Beide vogels haalden 94 punten.
Freddy heeft ook weer zijn zoveelste oorkonde in de wacht gesleept. We hebben als Crescendo leden weer leuk gepresteerd over de provinciegrens. Na de inwendige mens nog even versterkt te hebben en een bloedstollende verloting gaan we huiswaarts.
Het was niet de hele avond jolijt. Matty kreeg een kooi weer mee. Een van zijn vogels had tijdens de show het leven gelaten. Altijd jammer. Thuis gekomen moeten we eerst de vensterbank ontruimen voor de bokaal, door Asse in de wacht gesleept! (Wat een joekel) We drinken samen nog een glas op de goede resultaten. We zijn allebei tevreden.

Op een gegeven moment besluiten we onze "broedkooi" op te zoeken. De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat als ze een keuring op ons los zouden laten,we nooit meer in de prijzen zouden vallen. De bevedering is al lang niet meer wat het geweest is. De grootte is er nog wel maar de vorm???  De houding wil nog wel eens lukken maar dan wel met een hoop gekreun. Algemene indruk? Wordt nooit geen 5 punten meer. OPKOPER?????
We wensen elkaar welterusten!!!

Plotseling hoor ik een hoop lawaai, kijk uit het raam en zie allemaal Italiaanse nummerborden. Zie ook een Engelse dubbeldekker.
Het is nu wel erg druk op de parkeerplaats bij ons voor het huis. Allemachtig wat een volk. Ik doe het raam een eindje open en vraag op mijn beste Engels wat de mensen willen.
VOGELS KOPEN!!!
De Italianen wijzen naar de grote beker bij ons in de vensterbank.Ze zwaaien met euro"s!!!
Opeens voel ik een klopje op mijn wang! Asse: "Ien schei uut te snurk"n!!!!!"

Asse en Ina wensen jullie allemaal veel succes op de shows.

fam. Bults

Een bijdrage van de fam Bults

Beste vogelvrienden

Hier een stukje op papier voor ons clubblad Crescendo.
Een jaar geleden kwam ik een oud buurman en nu vogelvriend Jan tegen.
We hadden elkaar al een poosje niet gesproken en hadden het over alles en nog wat, over de kinderen die zo snel groeiden en zo meer.
Ik vroeg hem hoe het met zijn vogels ging ik wist dat hij met grote parkieten kweekte en was er in geïnteresseerd.
Ik werd door Jan uitgenodigd om een kijkje te nemen in zijn kweekhokken en heb dat dan ook gedaan.
Ik was verrast over de mooie kleuren en de grote van de vogel, al met al prachtig om te zien.
Maar toen gingen we naar een andere ruimte, waar ik helemaal weg van was.
Allemaal kweekkooien met allerlei gekleurde vogels die ik nog nooit had gezien, laat staan ervan had gehoord.
Het bleken Gould Amadines te zijn.
Ja, ik was er helemaal wild van, en ben naar huis gegaan om er ook eens met mijn vrouw er over te praten.
Ik heb de pc erbij gehaald, ff googelen en ja hoor daar was die mooie vogel.
Maar tot mijn verbazing vond ook mijn vrouw dit een mooie gekleurde vogel.
Al met al hebben we er over gesproken wat we wilden, want als je ergens mee begint moet je het goed aanpakken .
We besloten om een flat te bouwen van 80x40x40 die we weer op konden delen in 40x40x40.
De flat werd gemaakt van vier etages.
Alle bakjes en waterflesjes werden aangeschaft zodat we een start konden maken.
Op internet veel informatie opgedaan , en ja we waren er klaar voor.
Maar waar moesten we de Goulds gaan kopen, immers dat had ik wel door je kunt beter niet naar een handelaar gaan, dus Jan gebeld waar we het beste de vogels konden gaan kopen.
Hij zei als je het hok klaar hebt kom ik je wel een stelletje brengen.
Nou nu nog lid worden van een vogel vereniging, en Jan zei ga maar bij Crescendo dan kunnen we samen gaan wel net zo handig.
Ook zijn we lid geworden van de SNGN na een bezoek te hebben gebracht bij een bekende Gould kweker uit Ter-Apel.

 
Het stelletje Goulds wat we kregen waren een roodkop man paarsborst en een zwartkop pop paarsborst, en de verrassing was dat hij ons dat stelletje schonk.
Dus de start was begonnen .
We hebben er inmiddels een paar stelletjes bij gekocht en een paar stelletjes alweer verkocht en hebben nu vier kweekkoppels zitten, en we hebben drie jongen zitten van eind september.
Ook hebben we er nog een kweekkooi bij gekocht van de zelfde maten maar dan drie etages.
Er is inmiddels een kweekruimte ingericht boven, waar de vogels verwarmd zitten bij zo`n gemiddelde temperatuur van twintig graden.
Een kast in de ruimte geplaatst voor zaden en verdere benodigdheden, en een luchtreiniger voor de stofdeeltjes te verwijderen.
Een tafel met twee stoelen waar mijn vrouw en ik vaak zitten te koffie drinken om zo de vogels goed te kunnen observeren.
Dus we zijn nu jaar verder en we zijn er van overtuigd dat we aan een mooie hobby zijn begonnen waaraan we veel plezier beleven.
Vele vogelmarkten bekijken zijn een van de dingen die we dan graag doen, en Jan gaat dan ook mee.
Dus gelijk ook bij deze willen we Jan nog bedanken voor de vogels en het overhalen van de prachtige hobby     
het houden van……… ,,GOULD AMADINES”

Mvg 
Fam. Bults uit Nieuw Weerdinge