Alex ( in broedstemming)en Kweekproblemen Kanarie's


In Broedstemming brengen van kanaries.

 

 

 

Om succesvol kanaries te kunnen kweken hebben we een kweekkoppel nodig dat gelijktijdig in broedstemming is.Dan ook zullen wij de minste problemen ondervonden in de kweek.

 

 

Vaak horen wij dat men in de eerste kweekronde veel onbevruchte eieren bij de kanaries heeft, dit heeft vaak alles te maken met het niet in de juiste conditie of broedrijp zijn van de vogels.

 

 

Bij veel vroegkwekers die met behulp van kunstlicht kanaries kweken komt dit probleem vaak voor.

 

 

Om een kanarieman in goede broedconditie te krijgen moet in eerste instantie de man minimaal 9 maand maar liefst nog ouder zijn.Vervolgens heeft een man ca 5 tot 6 weken nodig voordat de zaadproductie bij de mankanaries zover is dat de man kan bevruchten.

 

 

Bij oudere mannen zal dit in het algemeen wat sneller gaan dan bij de jongere exemplaren.

 

 

De poppen zijn in ca 2 tot 3 weken zover dat zij in staat zijn om eieren te gaan leggen en bevrucht kunnen worden door een mankanarie.Ook hierbij geld een leeftijd voor de poppen om mee te kweken minimaal 9 maand maar ouder is beter.

 

 

Wanneer men nu vroeg wil beginnen met kweken van de kanaries, begint men in stappen of in eens de licht uren op te bouwen tot ca 15 tot 16 uur licht per dag.

 

 

Men moet hierbij wel rekening houden dat mannen dus later broedrijp zijn dan de popjes.

 

 

Wanneer men de vogels nu gelijktijdig in de broedkooi zou plaatsen bijvoorbeeld na ca 3 week omdat de poppen eieren willen gaan leggen zal menig ei dat vervolgens wordt gelegd niet bevrucht zijn omdat de mannen nog niet broedrijp zijn.

 

 

 

 

 

Om dit te voorkomen breng ik op de volgende manier mijn vogels in broedstemming, hierbij had ik vorig jaar van de 48 kweekkoppels maar 1 koppel met een volledig onbevrucht nest met eieren.Dit was dan ook nog een koppel waarvan ik de man had aangekocht en vervolgens in de rui had gezeten.De man was op dat moment nog niet zover hersteld van de rui dat hij in staat was om te bevruchten.Wel waren er enkele koppels waar niet alle eieren waren bevrucht.

 

 

Eerst zet ik mijn kweekmannen in een gescheiden ruimte van de popen, in mijn geval allen apart in de broedkooi in mijn afgescheiden kweekruimte.

 

 

De mannen zet ik nu ineens volledig op licht uren en dit drie week lang.Na deze drie weken gaan de mannen weer in de volière.Nu gaan de poppen in de broedkooi ook zij krijgen nu volledig de licht uren. Hierbij niet vergeten dat de mannen in de volière nu ook de volledige licht uren houden.

 

 

Na ca twee weken plaats ik de mannen bij de poppen en de broedkooi.

 

 

Binnen niet al te lange tijd zullen de vogels tot nestelen overgaan en zullen de meeste eieren bevrucht zijn.

 

 

In dit geval hebben de mannen 5 weken en de poppen twee weken op volledige licht uren gezeten alvorens de kweek wordt gestart.

 

 

Voordeel van deze methode is ook dat alle vogels die in de broedkooi worden geplaatst ook daadwerkelijk broedrijp zijn en er geen ruzie’s in de kooi ontstaan omdat een van de partners er niet aan toe is.

 

 

En met het voordeel van bijna geen onbevruchte eieren.

 

 

Wij moeten er wel vanuit gaan dat in eerste instantie de vogels gezond en in topconditie zijn alvorens men er aan gaat denken om met de vogels te gaan kweken.

 

 

Want een vogel die niet gezond is kan men geen topprestatie van verwachten en dat is het toch wel van onze kanaries die de jongen voortbrengen.

 

 

 

 

 

Succes met de kweek.

 

 

 

 

Groeten Alex Bos


 

Kweekproblemen bij Kanaries

 

Alle kanarie kwekers hebben wel eens problemen gehad tijdens de kweek, zij die zeggen dat er nooit problemen voorkomen moeten nog geboren worden. Met dit artikel probeer ik mogelijke problemen te omschrijven en zo mogelijk een oplossing aan te dragen. Het is niet uitgesloten dat ik niet alles omschrijf of dat er nog ander oplossingen voor bepaalde problemen zijn.

 

Vechten:

 

Regelmatig komt het voor dat twee bij elkaar geplaatste vogels vechten en hierdoor de rust in het hok verstoren. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zo kan het zijn dat er twee mannen bij elkaar  geplaatst zijn. Ook is het van belang dat de vogels oud genoeg en broedrijp zijn, plaatst men een pop die nog niet voldoend broedrijp is bij een broedrijpe man dan kan men trammelant in de kooi verwachten.

 

Begint niet:

 

Ook komt het voor dat een pop niet begint met de bouw van een nest. Dit kan komen doordat er nog onvoldoende lichturen zijn zodat deze pop nog niet in broedstemming komt. Ook is het mogelijk dat de pop nog te jong is, 9 maand oud is wel minimaal, maar liever nog iets ouder. Het wil ook wel eens helpen om een andere man bij de pop te plaatsen.

 

Onbevruchte eieren:

 

Dit is een probleem dat regelmatig voorkomt, een iedere kweker heeft wel eens een koppel met onbevruchte eitjes. Ook dit kan meerdere oorzaken hebben. De man kan nog niet voldoende broedrijp zijn, of de pop laat zich niet treden. Dit kan weer veroorzaakt worden door te lange nagels van de man. Wanneer de nagels te lang zijn zal dit voor de pop het gevoel geven dat zij geprikt wordt met een naald, en zij gooit vervolgens de man van haar rug. Ook komt het voor dat de man of de pop niet vruchtbaar is, ook in dit geval geen bevruchte eieren. Wanneer de zitstokken niet goed vastzitten kunnen deze gaan draaien, waardoor de vogels van de stok glijden.

 

Eieren komen niet uit:

 

Ook dit kan meerdere oorzaken hebben. Bij een te lage luchtvochtigheid zal de eischaal te hard worden en kan het jong de schaal niet breken. Ook kan door verschillende oorzaken het jong in de dop zijn afgestorven door beschadiging van de schaal of door erfelijke afwijkingen. 

 

Voert niet:

 

Wanneer de pop en de geboren jongen goed gezond zijn, zal het voeren van de jongen geen enkel probleem geven. Wanneer dit niet zo is kan verschillende oorzaken hebben, ik zal enkele noemen. De pop is uit conditie, probeer de jongen over te leggen naar andere nesten. De jongen zijn verzwakt, probeer een druppel water met druivensuiker in de bekjes van de jongen te druppelen en verstrek een zure appel. Ook kan het zijn dat de jongen niet gezond zijn, ook dan lijkt het of er niet gevoerd wordt, de jongen zijn dan echter te zwak om te bedelen om voer. Vaak zal dan de ontlasting van de jongen niet goed zijn. Raadpleeg in dit geval een dierenarts die verstand heeft van vogels.

 

Plukken:

 

Wanneer de jongen goed in de veren beginnen te komen, kan het gebeuren dat de jongen worden geplukt. In ernstige gevallen zo erg dat deze helemaal kaal zijn en zullen sterven doordat ze de warmte niet kunnen vasthouden. Vaak is het de pop die weer wil beginnen met het bouwen van een nieuw nest, ook wil soms een vervelende man beginnen met het plukken van de veren. Wanneer men constateert dat er geplukt wordt kan men de jongen in een babykooi plaatsen, voor de tralies van de broedkooi. Zelf plaats ik de jongen met de kweekman in een andere kooi, en laat ik de man de jongen verder grootbrengen. Ook kan het helpen om voldoende nieuw nestmateriaal te verstrekken.

 

Willen niet op zaad.

 

Het kan gebeuren dat jongen die bij de ouders zijn weggehaald dik gaan zitten. Ook dit kan verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de jongen nog niet geheel zelfstandig zijn, ze moeten ca 30 dagen zijn. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de vogel, er zijn ook jongen die na 25 dagen zelfstandig zijn maar ook die dit na pas 35 dagen zijn. Ook wil het nog wel eens een probleem zijn om de zaden goed te pellen, men kan de jongen dan zaad geven dat even gemalen is in een koffiemolen.

 

Ongedierte:

 

Een groot probleem tijdens de kweek kan bloedluis zijn, een klein mijt dat zich te goed doet aan het bloed van onze vogels. Vaak zijn deze met de voor ons legaal beschikbare insecticiden niet goed te bestrijden. Tegenwoordig zijn er roofmijten op de markt, deze schijnen bij goed gebruik vrij effectief te werken. Roofmijten zijn mijten die de bloedmijten als hun voedsel gebruiken, wanneer alle bloedmijten zijn opgegeten zullen de roofmijten ook uitsterven. Ter preventie doe ik lookolie over mijn zaad, hier schijnen bloedmijten niet van te houden, lookolie is een olie die gemaakt is van knoflook.

 

Groeten

Alex Bos